Metoda Silvy

Kontakt

Tel.: (+48) 533 445 401

Czym jest Metoda Silvy?

Intuicja

2013-03 Metoda Silvy w Polsce. Prawdziwe historie absolwentówCzęsto z perspektywy czasu mówimy: „wiedziałem, że trzeba było tego nie zrobić”, „czułem, że robię dobrze”, „miałem wrażenie, że trzeba się z nim dogadać i nie myliłem się”, „niepotrzebnie słuchałem innych, trzeba było zrobić po swojemu „moja intuicja zawsze mi dobrze podpowiada”.

Skąd to się bierze? Dlaczego mamy te wszystkie „odczucia” i „przeczucia”? Skąd coś „wiemy”, mimo, że dopiero czas jest w stanie pokazać, czy fatycznie wiedzieliśmy? Dlaczego często w takich sytuacjach wspominamy o intuicji? Czy jest ta intuicja? Otóż psychologowie twierdzą że intuicja, to mówiąc w dużym uproszczeniu, nasze nieświadome doświadczenie. Nieświadomym doświadczeniem jest zbiór  informacji, które uzyskujemy w inny sposób, niż za pomocą pięciu podstawowych zmysłów. Na poziomie świadomym odbieramy od pięciu do dziewięciu jednostek informacji w danym momencie. Jednak świadomość to tylko część naszego umysłu. Musimy bowiem pamiętać także o istnieniu umysłu nieświadomego, który także odbiera informacje płynące ze świata zewnętrznego.

Umysł nieświadomy jest w stanie odbierać dziesiątki tysięcy jednostek informacji w tym samym czasie. Ponieważ jest on wytworem milionów lat rozwoju w granicach określonych walką o przetrwanie gatunku, jest o wiele bardziej „wyczulony” na płynące do nas ze świata informacje. Wystarczy, że kątem oka zobaczymy pająka, węża lub szczura, a natychmiast nasz organizm jest gotowy do walki lub ucieczki. Proces ten zachodzi w ułamku sekundy, nie ma tu miejsca na analizę, ona pojawia się dopiero po jakimś czasie. Ten sam umysł przez wiele lat naszego życia obserwował zachowania ludzi oraz sytuacje, w jakich się znajdowaliśmy, zapamiętywał i tworzył swego rodzaju bazę doświadczeń. Dlatego bardzo często to właśnie intuicja pomaga nam w podejmowaniu właściwych decyzji i poszukiwaniu rozwiązań problemów.

Fale mózgowe

Większość z nas często myli intuicję z emocjami. Kiedy czujemy, że coś jest dla nas dobre, pomimo że rozum podpowiada inaczej, może to oznaczać, że kieruje nami nie intuicja, a rozbudzone emocje. Te proces bardzo często ma miejsce wtedy, kiedy poznajemy nową osobę, która nas fascynuje, albo zamierzamy kupić coś, co nam się bardzo podoba czując w obu przypadkach, że te wybory są słuszne i służą nam. Dopiero po jakimś czasie, kiedy emocje opadną, dochodzimy do wniosku, że decyzja nie była dobra. Aby mieć dostęp do naszej intuicji musimy znajdować się w odpowiednim stanie świadomości. Aby to zrozumieć warto zapoznać się z pojęciem fal mózgowych, które zostały odkryte w 1929 r. przez niemieckiego psychiatrę Hansa Bergera. Odkrył on, że ludzki mózg podczas swojej pracy generuje impulsy elektryczne, które mogą być mierzone przy pomocy elektroencefalografu (EEG). Elektroencefalograf mierzy częstotliwość (ilość impulsów na sekundę) oraz amplitudę, czyli zmiany napięcia.

Ilość impulsów jest uzależniona od czynności, jaką umysł w danym momencie wykonuje. Częstotliwość fal mózgowych wzrasta kiedy jesteśmy pobudzeni i maleje, kiedy poziom pobudzenia spada. Ma to związek z aktywnością komórek nerwowych w mózgu. Pracując wytwarzają impulsy elektryczne. Dlatego im więcej komórek tym więcej ich pracuje, tym więcej pojawia się impulsów. Kiedy jednak jesteśmy uspokojeni i zrelaksowani – fale mózgowe stają się wolniejsze, zaś impulsy silniejsze. Wtedy komórki znajdujące się w różnych miejscach zaczynają pracować w jednym tempie. Impulsy są więc rzadsze, a z powodu ich sumowania – są silniejsze.

Rejestrowane za pomocą EEG częstotliwości fal mózgowych są oznaczane za pomocą nazw liter alfabetu greckiego i odpowiadają w dużym stopniu za stany świadomości człowieka. Przyjęto, że istnieją cztery zasadnicze cykle aktywności mózgu: beta, alfa, theta i delta.

Fale Beta (14-32 Hz)

W stanie Beta ludzki mózg jest przytomny i świadomy bodźców pochodzących ze świata zewnętrznego. Fale te występują w czasie świadomego wysiłku umysłowego. Na tym poziomie świadomości jesteśmy aktywni i możemy kontrolować swoje emocje. Czytając ten tekst znajdujesz się w stanie dominujących częstotliwości Beta. Zakres od 14 do 19 Hz to stan normalnego pobudzenia, zaś zakres od 20 do 32 (Beta 2), to tak zwana fala stresogenna, która występuje w trakcie intensywnego wysiłku umysłowego. Odpowiada za powstawanie uczucia niepokoju i lęku. Naukowcy twierdzą, że zbyt długie funkcjonowanie mózgu na wyższych częstotliwościach jest niebezpieczne dla zdrowia, a nawet dla życia.

Fale Alfa (8-13Hz)

Podczas stanu dominującej częstotliwości Alfa nasza uwaga jest  głównie skoncentrowana na tym, co znajduje się wewnątrz nas. Jest to stan, który pojawia się tuż przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu. Często pojawia się on także po obfitym posiłku, ponieważ mózg kierując więcej energii na efektywne trawienie posiłku obniża naszą „czujność”. W tym stanie następuje synchronizacja obydwóch półkul mózgowych. W stanie alfa możemy się także znaleźć zamykając oczy i skupiając się na wewnętrznych odczuciach. Dzięki synchronizacji półkul oraz „odcięciu” się od większości bodźców płynących do nas ze świata zewnętrznego mamy łatwiejszy dostęp do naszych nieuświadomionych zasobów. W tym stanie możemy łatwiej komunikować się z intuicją.

Theta (4-7Hz)

W stanie dominującej częstotliwości Theta możemy znajdować się w czasie głębokiego transu, medytacji lub w tak zwanym „półśnie” W stanie theta możemy kontrolować ból fizyczny i zatrzymywać krwawienie. Jest to jednocześnie pierwsza faza naturalnego snu.

Delta (poniżej 4 HZ)

Fale Delta są najwolniejszymi falami emitowanymi przez ludzki mózg. Pojawiają się w czasie głębokiego snu, kiedy znajdujemy się poza świadomością. W stanie Delta następuje regeneracja sił fizycznych.

Zrozumienie zasady funkcjonowania fal mózgowych pomoże zrozumieć wszystkie opisane w tej książce przypadki osób, którzy doznali uzdrowienia, pomogli innym, mogli kontrolować swój fizyczny ból, rezygnować z nałogów, czy łatwiej zdawać egzaminy.

Jose Silva i jego Metoda

Zrozumiał to twórca metody samokontroli umysłu Jose Silva (1914 – 1999), genialny samouk pochodzenia meksykańskiego, który urodził się, wychował, mieszkał i umarł w mieście Laredo, w Teksasie. To właśnie Jose Silva odkrył, że w czasie, kiedy mózg człowieka funkcjonuje na poziomie dominujących częstotliwości alfa, zachodzi wiele pozytywnych zmian nie tylko w organizmie, ale także w umyśle. Stan ten nazwał „stanem alfa”. W tym stanie następuje lepsza harmonizacja naszych dwóch półkul mózgowych, co  uwrażliwia nas na informacje dochodzące do naszej świadomości i podświadomości w formie impulsów. Wynikiem tego jest m.in. świadomy dostęp do większej ilości informacji, które zazwyczaj są dla nas niedostępne w innych stanach, w tym w zakresie fal beta, które dominują kiedy znajdujemy się w stanie normalnego i intensywnego pobudzenia.

Profesor Georgii Łozanow z Bułgarii, twórca znanej na całym świecie metody nauczania języków obcych zwanej SUPERLEARNING zaobserwował, że w stanie rozluźnienia, przy funkcjonowaniu w dominujących częstotliwościach alfa, kiedy następuje harmonizacja półkul, mózg przyswaja ogromne ilości informacji, których nie jesteśmy w stanie zachować na poziomie świadomym. Będąc w stanie alfa nie tylko lepiej przyswajamy wiedzę, łatwiej uczymy się nowych czynności, kotwiczymy i warunkujemy pożądane (i niepożądane też), rozwiązujemy problemy, a także łatwiej ulegamy sugestii. Prof. Łozanow wykorzystał ten stan do błyskawicznej nauki języków obcych.

José Silva zaczął uczyć ludzi osiągania stanu głębokiej relaksacji (alfa). Uczył, jak można wykorzystać ten stan do bardziej efektywnego rozwiązywania problemów związanych z naszym codziennym życiem i funkcjonowaniem w realiach współczesnego świata. Jego metoda, zwana „Metodą Silvy“, to zestaw technik umysłowych, pozwalających łatwiej i lepiej rozwiązywać problemy codziennego życia, łatwiej i szybciej osiągać wyznaczone cele i lepiej wykorzystywać wrodzone talenty, aby osiągnąć w życiu sukces i szczęście.

Metoda Silvy pozwala zrozumieć i doświadczyć, jak ogromne są możliwości ludzkiego umysłu.  Niech świadczą o tym przytoczone w tej książce prawdziwe historie opowiedziane przez osoby, które uczestniczyły w kursach Metody Silvy w Polsce i za granicą.

Kursy Metody Silvy

Można powiedzieć, że kurs Silvy jest szkoleniem, które uczy w jaki sposób można używać intuicję w sposób świadomy, czyli jak wykorzystywać szersze obszary naszego mózgu i umysłu aby w życiu osiągnąć sukces i szczęście.

Kurs został stworzony przez Jose Silvę (1914 – 1999), genialnego samouka meksykańskiego, który urodził się, wychował, mieszkał i umarł w mieście Laredo, w Teksasie.  Kurs został stworzony w latach 1949 – 1966, i pomimo tego, nie stracił nic, ze swojej oryginalnej wartości, gdyż jest oparty na zasadach działania naszego mózgu i umysłu, które się „nie starzeją“.

Pierwszy oficjalny kurs Metody Silvy w Polsce został przeprowadzony w Warszawie, w styczniu 1992 roku przez Andrzeja Wójcikiewicza, który był pierwszym, oficjalnie przeszkolonym wykładowcą przez twórcę metody, Jose Silvę.

Ponieważ był to pierwszy kurs rozwoju osobistego w post-komunistycznej Polsce, jego popularność zaczęła gwałtownie rosnąć, w związku z czym w latach 1993 – 1994 Andrzej Wójcikiewicz wyszkolił kilku nowych
2012-03-29 Arkadiusz Bednarski - Żyj i Bogać Sięwykładowców, którzy otrzymali prawo prowadzenia kursów Samokontroli Umysłu na terenie Polski.

Dokładniejsze informacje o wykładowcach i seminariach można znaleźć na stronie Metody Silvy: www.silva.alpha.pl

Żyj i bogać się!

Wykorzystując to zestaw technik umysłowych „Metody Silvy“, które pozwalają łatwiej i lepiej rozwiązywać problemy codziennego życia, łatwiej i szybciej osiągać wyznaczone cele i wykorzystywać wrodzone talenty, aby osiągnąć w życiu sukces zostało opracowane jedyne w Polsce i jedno z niewielu na świecie seminariów – „Żyj i bogać się!”. W praktyce łączy naukę zarządzania pieniędzmi z aspektami psychologii, kontroli emocji oraz zaprogramowania psychiki w kierunku akceptacji bogactwa i pieniędzy w swoim życiu. Seminarium jest przykładem tego, jak szeroki może być zakres wykorzystania Metody Silvy.