Obsługa klienta trudnego, zarządzanie stresem

Szkolenie rekomendowane dla pracowników hoteli

Cele szkolenia

 • Uczestnicy dowiedzą się jaki ludzie postrzegają rzeczywistość i skąd biorą się „trudni klienci”
 • Poznają typy zachowań trudnych klientów i jak postępować z każdym z typów w różnych
 • sytuacjach
 • Dowiedzą się w jaki sposób skutecznie komunikować się z trudnymi klientami
 • Dowiedzą się w jaki sposób radzić sobie z różnorodnymi obiekcjami klientów.
 • Dowiedzą się jaki ulepszyć obsługę klienta trudnego
 • Dowiedzą się, jak radzić sobie z krytyką i jak przejmować kontrolę w sytuacjach trudnych
 • Zrozumieją czym jest stres oraz opanują kilka technik radzenia sobie ze stresem

Program szkolenia

 • Umiejętność identyfikacji typów klientów
 • Typologia zachowań klientów
 • Osobowość polarna
 • Zasady i techniki obsługi poszczególnych typów
 • Zrozumieć, zbudować relacje i porozumiewać się
 • Identyfikacja klientów trudnych oraz trafne rozpoznanie problemów
 • Radzenie sobie z obiekcjami klientów w sytuacjach trudnych
 • Świadomość nawyków i zwyczajów Klienta oraz sytuacje trudne w obsłudze Klienta
 • Najczęściej popełniane błędy w obsłudze Klienta
 • Emocje w sytuacjach trudnych
 • Reagowanie na krytykę Klienta
 • Konflikt, jego źródła i rozwiązywanie
 • Zachowanie w konflikcie. Ustępstwa racjonalne i emocjonalne, kiedy i jak ustępować
 • Asertywność w kontaktach z klientem
 • Strategie radzenia sobie z trudnymi Klientami i sytuacjami
 • Sposoby odpowiadania na krytykę
 • Budowanie komunikatu „JA”
 • Poczucie kontroli – ćwiczenia
 • Identyfikacja stresu – kiedy występuje stres?
 • Typ osobowości, a podatność na stres
 • Zarządzanie emocjami i stresem – techniki

Czas trwania 2 dni


Kontakt

Tel.: (+48) 533 445 401