Profesjonalna obsługa gościa hotelowego

Szkolenie dedykowane specjalnie dla hoteli

Cele szkolenia:

 • Udoskonalenie obsługi klienta w poszczególnych działach
 • Zapoznanie uczestników z zasadami profesjonalnej obsługi klienta
 • Przedstawienie uczestnikom szkolenia obsługi, jako strategicznie ważnej relacji o kluczowym znaczeniu dla efektywnego działania całego przedsiębiorstwa
 • Zwiększenie skuteczności efektywnej obsługi gościa
 • Udoskonalenie umiejętności nawiązywania właściwego kontaktu z gośćmi
 • Poprawa jakości i skuteczności komunikowania się z gośćmi
 • Zwiększenie zaufania do Panoramy Morskiej i oferowanych przez nią usług
 • Zwiększenie świadomego budowania pozytywnego wizerunku Panoramy Morskiej na zewnątrz
 • Budowanie wizerunku firmy skoncentrowanej na klientach i ich potrzebach
 • Udoskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu telefonicznego z klientem
 • Zwiększenie skuteczności w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi w kontakcie z gościem

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z założeniem, że człowiek uczy się zarówno na poziomie świadomym, jak i nieświadomym, indywidualnie i w grupie, poprzez analizę i syntezę oraz poprzez nabywanie nowej wiedzy i wykorzystanie wiedzy już posiadanej. Dlatego podczas szkolenia wykorzystywane są następujące metody:

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Studia przypadków
 • Testy, kwestionariusze i formularze autoanalizy
 • Prezentacje multimedialne
 • Filmy dokumentalne i fabularne
 • Krótkie wykłady interaktywne

Ćwiczenia i studia przypadków są dopasowane do działu, którego pracownicy biorą udział w szkoleniu.

Program szkolenia

 1. Kryteria skutecznych standardów w obsłudze gościa
 2. Właściwa postawa w kontakcie z gościem
 3. Techniki zjednywania i nawiązywania kontaktu z gościem
 4. Skuteczna komunikacja – Zadawanie pytań
 5. Zastrzeżenia klienta i sposoby ich oddalania
 6. Typologia gościa. Zrozumieć, zbudować relacje i porozumiewać się
 7. Kiedy sytuacja staje się trudna, czyli:
 • Trzy sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami własnymi
 • Konflikt, jego źródła i rozwiązywanie
 • Zachowanie w konflikcie
 • Ustępstwa racjonalne i emocjonalne, kiedy i jak ustępować
 • Zasady zachowań asertywnych
 • Zachowanie w sytuacjach krytycznych
 • Techniki radzenia sobie z krytyką

 


Kontakt

Tel.: (+48) 533 445 401