Sztuka Prezentacji i Autoprezentacji

Sztuka Prezentacji i Autoprezentacji jest szkoleniem skierowanym do osób, które prowadzą prezentacje i są gotowe wspiąć sie na wyższy poziom kompetencji. 

Uzyskasz efekty, które przekroczą Twoje najśmielsze oczekiwania!

Szkolenie składa się z trzech części:
1. Każdy uczestnik występuje przed pozostałymi osobami – nagrywamy filmy z wystąpienia każdego z uczestników
2. Omawiamy zasady i techniki prowadzenia prezentacji w biznesie oraz wystąpień publicznych
3. Każdy uczestnik wykorzystując zdobytą wiedzę przygotowuje nową prezentację i ponownie nagrywamy filmy.

Podczas całego szkolenia dużo ćwiczymy, oglądamy fragmenty filmów, wymieniamy się doświadczeniami i dobrze się bawimy!

Każdy uczestnik otrzymuje nagranie swoich wystąpień.

Cele i Korzyści
Doskonalenie umiejętności i nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia profesjonalnych prezentacji oraz budowania spójnego wizerunku własnego.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
− Poznanie zasad i metod prowadzenia prezentacji
− Poznanie narzędzi i pomocy używanych przy prowadzeniu prezentacji
− Jak ułożyć ramy prezentacji aby można było elastycznie dostosować ją do preferencji słuchaczy
− Jak mówić o skomplikowanych rzeczach
− Jak „mówić” werbalnie i niewerbalnie
− Czy i jakie środki perswazji stosować
− Zdobycie kompetencji w zakresie metod komunikacji z audytorium o różnicach metodach prowadzenia prezentacji
− Zdobycie kompetencji prowadzenia prezentacji
− Zdobycie kompetencji radzenia sobie w sytuacjach trudnych (wrogi słuchacz, nagłe trudności itp.)
− Zdobycie wiedzy o zachowaniu słuchaczy
− Zdobycie kompetencji w zakresie wykorzystania mnemotechnik podczas prowadzenia prezentacji
− Jak wykorzystać storytelling w wystąpieniach publicznych i prezentacji biznesowej

Podczas szkolenia
− Zasady planowania prezentacji
− Samokontrola i panowanie nad sobą w trudnych sytuacjach
− Efekty poznawcze i ich rola w prezentacji i wystąpieniach publicznych
− Początek prezentacji – swobodne nawiązywanie kontaktu z odbiorcami (pytania, kontakt wzrokowy, kontrakt, cele, itp.)
− Budowanie autorytetu i pewności siebie
− Elementy komunikacja werbalnej
− Elementy perswazji w wystąpieniach publicznych
− Sposób mówienia, akcentowanie i tembr głosu
− Wybrane Lingwistyczne Wzorce Wywierania Wpływu® i ich użycie
− Mowa ciała. Rola postawy w budowaniu komunikatów perswazyjnych
− Interpretacja zachowań słuchaczy (jakie, czy i kiedy zachowania można interpretować)
− Odpowiadanie na pytania słuchaczy
− Słuchanie (pasywne i aktywne)
− Podstawowe zasady i użycie technik aktywnego słuchania
− Metody odpowiadania na zastrzeżenia słuchaczy
− Posługiwanie się pomocami (flipchart, flamastry, filmy, materiały itd.)

Czas trwania
2 dni – 16 godzin zegarowych

Wartość:
1150 zł brutto

Termin i miejsce:
Centrum konferencyjne Wilcza 9, Warszawa
Szkolenie odbędzie się w dniach 20-21 lipca 2017 r.

Zawartość szkolenia:
− Materiały szkoleniowe
− Certyfikaty ukończenia szkolenia
− Konsultacje po szkoleniu (telefoniczne i mailowe)

Rejestracja na szkolenie

[contact-form-7 404 "Not Found"]