Szkolenie handlowców. Cz. IV – Gdzie się szkolić?

  • -

Szkolenie handlowców. Cz. IV – Gdzie się szkolić?

czIV

Czy tylko Internet i szkolenia unijne sprawiają, że rynek szkoleń dla handlowców ulega zmianie? Na pewno tak, jednak nie można pominąć jeszcze jednego, bardzo ważnego faktu. A mianowicie tego, że te dwa zjawiska występują równolegle z modą na studiowanie psychologii. Mury polskich uczelni zaczyna opuszczać coraz więcej absolwentów tego kierunku i szybko jego zapotrzebowanie na nich maleje. Dlatego psychologowie poszukują innych sposobów na zarabianie. Jako dobrze wykształcone osoby, część z nich kończy dodatkowe kursy trenerskie i próbuje swoich sił w nowym zawodzie.

“Read More”

  • -

Szkolenie handlowców. Cz. III – “Nowi trenerzy’

CzIII

Około roku 2000 rynek szkoleniowy wchodzi w kolejny, drugi okres.

Coraz częściej do prowadzenia szkoleń sprzedażowych zatrudniani są praktycy. Czyli handlowcy, którzy posiadają własne doświadczenia, dodatkowo poparte wymiernymi sukcesami. Są to więc praktycy, którzy mają mgliste pojęcie na temat psychologii, wiedzą natomiast jak sprzedawać. Stosują własne metody nauczania, ale są cenni dla tych firm, które widzą potrzebę dokształcania swoich handlowców.

“Read More”

  • -

Szkolenie handlowców. Cz. II – „Pierwsze szkolenia”

consult-500x323 (1)

Handlowcy nauczą się „w terenie”. A jak ktoś się nie sprawdzi, to poszuka się kogoś innego, kto sobie poradzi. Jeśli on sobie nie poradzi, to będzie kolejny, który sobie poradzi. A potem kolejny, i kolejny. To między innymi takie podejście sprawia, że w tym zawodzie jest duża rotacja. Są branże, gdzie rotacja handlowców wynosi nawet 90% w okresie jednego roku! 50% to w większości firm norma. Trzeba oczywiście pominąć prosperity i kryzysy, kiedy te statystyki się zmieniają.

“Read More”

Kontakt

Tel.: (+48) 533 445 401