Zarządzanie zespołem w hotelu

Szkolenie rekomendowane dla kierowników działów w hotelach

Cele szkolenia

 • Uczestnicy dowiedzą się jak kierować zespołem, aby osiągnąć wyższy poziom zaangażowania i ukierunkować go na osiąganie celów
 • Poznają efektywne techniki zwiększające efektywność pracy zespołowej
 • Wykorzystując zdobytą wiedzę dowiedzą się jak nie tyko skutecznie się komunikować, także jak budować klimat sprzyjający temu, aby ta komunikacja miała miejsce
 • Dowiedzą się jak skutecznie motywować podwładnych i uzyskiwać lepsze efekty tym samym nakładem pracy
 • Dowiedzą się jak przekazywać informację zwrotną, aby zwiększać wydajność pracy zespołu
 • Dowiedzą się czym jest konflikt i kiedy powstaje oraz jak skutecznie nim zarządzać

Program szkolenia

 1. Zarządzać, czy przewodzić?
  • Menedżer jako lider w zespole i jego rola
  • Jak zbudować autorytet szefa zespołu
  • Przywództwo sytuacyjne w praktyce
  • Organizowanie pracy zespołu sprzedażowego
  • Planowanie zadań i realizacja celów sprzedażowych
  • Zarządzanie przez cele
  • Formuła SMART w praktyce
  • Cele doraźne i strategiczne
  • Rola celów jako motywatorów
  • Nadzór i wspieranie
  • Metody rozwiązywania problemów
 2. Jak zbudować efektywny zespół?
  • Relacje międzyludzkie w zespole
  • Naturalny cykl życia zespołu
  • Etapy rozwoju zespołu i „punkty zapalne”
  • Warunki efektywnej pracy zespołu
  • Umowa i dynamika zespołowa
 3. Dlaczego nie możemy się dogadać?
 • Modele świata i świadomego działania
 • Struktura zespołu, a komunikacja
 • Kluczowa rola umiejętnego słuchania w komunikacji międzyludzkiej
 • Struktura grupy, a komunikacja
 • Słuchanie pasywne i słuchanie aktywne
 • Elementy komunikacji niejęzykowej (postawa, gestykulacja, emisja głosu)
 • Elementy perswazji i wybrane Lingwistyczne Wzorce Wywierania Wpływu®
 1. Jak wydobyć z pracowników ich potencjał?
  • Jak powstaje entuzjazm i zaangażowanie
  • Motywowanie w oparciu o Technikę Pięciu Potrzeb®
  • Motywowanie finansowe i pozafinansowe
  • Delegowanie zadań i motywowanie pozafinansowe
  • Reguły delegowania
  • Zadania, które można delegować, i których nie można delegować
  • Korzyści wynikające z delegowania zadań w firmie
  • Rozwiązywanie problemów motywacyjnych

5. Eliminacja podstawowych błędów zarządzania

 • Unikatowe cechy osobowe menedżera i ich wykorzystanie
 • Rola informacji zwrotnej w zarządzaniu
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Menedżer w roli trenera
 • Podstawowe narzędzia i zasady coachingu
 • Zarządzanie wartościami – rozwój przez zamierzone samodoskonalenie się

Kontakt

Tel.: (+48) 533 445 401