Mistrz Sprzedaży w czasach kryzysu. Rozdział 7 – Fragment

Mistrz Sprzedaży w czasach kryzysu. Rozdział 7 – Fragment

Kryzys wg JFK Jak zapewne pamiętasz ze wstępu do książki, podczas wystąpienia w Indianapolis 12.04.1959 roku przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych John. F. Kennedy powiedział: „Pisane w języku chińskim słowo »kryzys« składa się z dwóch znaków. Pierwszy odznacza...
Mistrz Sprzedaży w czasach kryzysu. Rozdział 6 – Fragment

Mistrz Sprzedaży w czasach kryzysu. Rozdział 6 – Fragment

Czym jest porażka? Jeżeli nie masz teraz takiego poziomu sprzedaży, jakiego oczekiwałeś, to jest to porażka? Jeżeli nie realizujesz planów sprzedażowych, to jest to porażka? Jeżeli nie możesz się umówić na tyle spotkań, ilu trzeba, aby zrealizować plan, to jest to...
Mistrz Sprzedaży w czasach kryzysu. Rozdział 5 – Fragment II

Mistrz Sprzedaży w czasach kryzysu. Rozdział 5 – Fragment II

BATNA BATNA to pojęcie pochodzące z negocjacji, może być bardzo pomocne w prowadzeniu rozmowy telefonicznej, szczególnie w czasie kryzysu. Jest to akronim słów: Best Alternative To a Negotiated Agreement, czyli: najlepsza alternatywa dla negocjowanego porozumienia. W...
Mistrz Sprzedaży w czasach kryzysu. Rozdział 5 – Fragment I

Mistrz Sprzedaży w czasach kryzysu. Rozdział 5 – Fragment I

Zaczynamy! Handlowcy dzielą się na dwie zasadnicze grupy: Ci, którzy preferują kontakt F2F. Ci, którzy wolą rozmawiać przez telefon. Jest jeszcze trzecia grupa, czyli ci, którym jest to obojętne, ale tych jest na tyle mało, że nawet jeżeli ich pominiemy w tym...
Mistrz Sprzedaży w czasach kryzysu. Rozdział 4 – Fragment II

Mistrz Sprzedaży w czasach kryzysu. Rozdział 4 – Fragment II

Przytaczaj przykłady Jak pamiętasz z poprzedniego rozdziału, argumentowanie i przekonywanie w czasach kryzysu to niełatwe zadanie. Możesz być bardziej efektywny, gdy: przytaczasz przykłady; sugerujesz; dajesz do myślenia. Jak może to wyglądać w praktyce? Przytaczając...