trade_0

Gdyby zapytać różne osoby, co ma wpływ na rozwój ludzkości, zdecydowana większość z nich powiedziałaby, że wynalazki, kultura i sztuka oraz polityka. Niewiele osób widzi, jak wielki wpływ odegrała i wciąż odgrywa sprzedaż. Żadne dzieło sztuki nie ujrzałoby światła dziennego, gdyby ktoś go komuś nie sprzedał. Żaden wynalazek nie wpłynąłby na ludzie życie, gdyby go ktoś komuś nie sprzedał. Czasami producent jest sprzedającym, czasami kupujący płaci inną walutą niż pieniądz. Jednak koniec końców i tak mamy do czynienia z transakcją, w której na pewnym etapie i tak pojawi się pieniądz bądź jego substytut.

Możesz zaakceptować ogólną definicję sprzedaży, według której sprzedaż jest wymianą pieniądza na towar lub usługę. Jednak jeżeli spojrzysz szerzej, szybko zrozumiesz, że sprzedaż jest czymś więcej niż tylko taką właśnie wymianą.

A czym różni się wymiana towaru na obietnicę zamiast na towar lub pieniądz?

Zgodnie z definicją sprzedaży różni się zdecydowanie.

Jeżeli tak, to dlaczego kupujemy na kredyt? Czymże innym jest kredyt niż obietnicą? A skoro możemy coś kupować na kredyt, to znaczy, że wystarczy, że komuś coś obiecamy, a towar będzie nasz. Przecież nie zawsze przy transakcji kredytowej obecna jest trzecia strona, często sprzedawcy sami udzielają kredytów. Identycznie jest z odroczonymi terminami płatności.

Tak naprawdę nieważne, czym płacisz, ważne, że płacisz.

Przez całe życie dokonujemy między sobą różnych transakcji, których nie traktujemy jako sprzedaży. W tych transakcjach walutą mogą być: kontakty, informacja, polecenia, wdzięczność, uznanie, zachęta i wiara, a nawet wsparcie duchowe.

Nie są to pieniądze. Jednak trudno nie zgodzić się, że często ta inna waluta, bardziej wartościowa od pieniądza, jest niczym innym jak zapłatą za produkt.

Według mnie właśnie takie rozumienie pojęcia sprzedaży jest właściwe. Inne niż to znane nam, wypaczone i zniekształcone społecznie, zbyt często budzące niepotrzebne, negatywne odczucia.

AB