Język w sprzedaży i negocjacjach

Szkolenie sprzedażowe, które koncentruje się na roli języka pisanego i mówionego w sprzedaży i negocjacjach.

Cele i korzyści

 • Nabycie umiejętności wywierania wpływu w procesie sprzedaży i negocjacji handlowych
 • Opanowanie umiejętności wpływania na stany i emocje innych ludzi
 • Poznanie zasad i reguł wywierania wpływu, manipulowania i perswazji
 • Poznanie technik obrony przez manipulacją
 • Zwiększenie skuteczności działania w każdym z obszarów sprzedaży

 Program

 • Jak postrzegamy rzeczywistość
 • Postrzeganie świata, a interpretacja
 • Wpływ postrzegania i interpretacji na język i odwrotnie
 • Systemy reprezentacji i ich rola w komunikacji – omówienie
 • Reprezentacja zmysłowa, a lingwistyka
 • Słowa i ich kluczowa rola wpływająca na nasze decyzje
 • Rola i funkcja zdań w trybach przypuszczającym, rozkazującym i oznajmującym
 • Struktury przymiotnikowe i ich wykorzystanie w celu zwiększenia skuteczności prezentacji handlowej
 • Presupozycje i implikacje oraz ich rola w zamykaniu sprzedaży i oddalaniu obiekcji
 • Rola wskaźników i cytatów w sugerowaniu rozwiązań i zamykaniu etapów sprzedaży
 • Interpretacje
 • Rekomendacje i opinie
 • Przenoszenie odpowiedzialności
 • Budowanie autorytetu
 • Słowa – klucze i ich wykorzystanie w języku korzyści podczas sprzedaży
 • Słowa – pułapki, jakie są i jak ich unikać
 • Rola i znaczenie intonacji w sprzedaży
 • Intonacja pytań i poleceń
 • Wątpliwość i pewność
 • Język czasu – najskuteczniejsze narzędzie wpływu i jego wykorzystanie przy zamykaniu sprzedaży
 • Postrzeganie i interpretacja czasu w umyśle człowieka
 • Wydarzenia z przeszłości i przyszłości
 • Wizualizacja lingwistyczna
 • „Podróż w czasie”
  • Elementy pragmalingwistyki i semantyki w tekstach pisanych (oferty, mailing, itd.)
  • Zasady pisania tekstu perswazyjnego
  • Nagłówek i akapit wstępny – to, co przyciąga uwagę
  • Zarządzanie przestrzenią tekstu
  • Rodzaje zdań
  • Trzysłów i jego rola w tekście pisanym

Czas trwania szkolenia Język w sprzedaży i negocjacjach

2 dni – 16 godzin

Aby zapisać się na szkolenie Język w sprzedaży i negocjacjach proszę o KONTAKT