Lingwistyczne Wzorce Wywierania Wpływu

Lingwistyczne Wzorce Wywierania Wpływu to szkolenie skierowane do działów sprzedaży i marketingu

Cele i korzyści

 • Zrozumienie intencji, zachowań i potrzeb innych ludzi
 • Wywieranie skutecznego wpływu na ich zachowanie i decyzje innych
 • Zwiększenie efektywności pisania ofert, tekstów reklamowych i innych pism
 • Opanowanie sztuki korespondencji o charakterze perswazyjnym
 • Poprawa komunikacji między członkami zespołu
 • Opanowanie metod skutecznego egzekwowania swoich praw i zaspokajania potrzeb.
 • Poznanie technik obrony przez manipulacją

Program szkolenia Lingwistyczne Wzorce Wywierania Wpływu

 • Sposoby odbierania i przetwarzania informacji
  • Jak postrzegamy rzeczywistość
  • Postrzeganie świata, a interpretacja
  • Wpływ postrzegania i interpretacji na język
 • Reprezentacja rzeczywistości w umyśle człowieka oraz jej rola w przekazie perswazyjnym
 • Systemy reprezentacji – wizualny, audytywny i kinestetyczny
 • Indywidualne testy systemów reprezentacji uczestników szkolenia
 • Wybrane metaprogramy ich rola i zastosowanie w komunikacji perswazyjnej
  • Unikanie i dążenie
  • Spojrzenie całościowe i analiza szczegółów
  • Autorytet wewnętrzny i zewnętrzny
  • Ja i inni
  • Zorientowanie na procedury i kreatywność
  • Podobieństwa i różnice
 • Indywidualne testy metaprogramów uczestników szkolenia
 • Język i jego znaczenie w komunikacji perswazyjnej
  • Język emocji
  • Język faktów
 • Zasady pisania tekstu perswazyjnego
  • Budowa zdań
  • Używanie akapitów
 • Słowa klucze i słowa pułapki oraz ich rola wpływania na nasze decyzje
 • Rola i funkcja zdań w trybach przypuszczającym, rozkazującym i oznajmującym
 • Presupozycje
  • Presupozycje czasu
  • Presupozycje przymiotnikowe i przyimkowe
  • Presupozycje ograniczonego wyboru
  • Presupozycje percepcji
  • Presupozycje stanu
 • Synchroniczność, wynikanie i zaprzeczenia oraz ich rola w budowaniu komunikatów perswazyjnych
 • Wyrazy funkcyjne i wyrazy treściowe – ich miejsce i rola w zdaniu oraz wpływ na treść komunikatu perswazyjnego
 • Rola wskaźników
  • Interpretacje, rekomendacje i opinie
  • Przenoszenie odpowiedzialności
  • Budowanie autorytetu
 • Cytaty i ich wykorzystanie w komunikacji perswazyjnej w celu uwiarygodnienia przekazu
 • Dwuznaczności  i wieloznaczności składniowe i fonetyczne
 • Łączniki i spójniki, zaprzeczenia
 • Metafora
  • Rola metafory
  • Rodzaje metafor
  • Metody tworzenia metafor
 • Figury retoryczne
  • Figury myśli (apostrofa, pytanie retoryczne)
  • Figury mowy (epitet, anafora, powtórzenie)
 • Pytania sugerujące
 • Język czasu i jego rola w komunikacji perswazyjnej
 • Trzysłów w tekście pisanym
 • Rola i znaczenie intonacji w języku mówionym
  • Intonacja pytań i poleceń
 • Wątpliwość i pewność
 • Elementy wpływu społecznego
  • Konformizm, niedostępność, konsekwencja, podobieństwa, reguła autorytetu
  • Siła dialogu
  • Efekty: przerwy i efekt śpiocha
 • Praca zespołowa nad projektem

Formuła szkolenia Lingwistyczne Wzorce Wywierania Wpływu

 • Warsztat połączony z interaktywnymi wykładami
 • Ćwiczenia indywidulane i grupowe
 • Analizy przypadków
 • Pokazy filmów
 • Praca nad projektem

Czas trwania szkolenia:

2 dni – 16 godzin

Aby zapisać się na szkolenie Lingwistyczne Wzorce Wywierania Wpływu proszę o KONTAKT