MMSST

Metoda Mistrza Sprzedaży. Szkolenie sprzedażowe. Edycja II

Intensywne szkolenie warsztatowe, które da Ci te kompetencje, które pozwalają odnieść sukces w sprzedaży.

Aby odnieść sukces w sprzedaży nie wystarczy doskonała znajomość produktu lub usługi,. Nie wystarczy wiedza z zakresu technik sprzedaży. Są to oczywiści bardzo ważne elementy składające się na ów sukces.

Jednak efekty, niezależnie od tego, czy są sukcesem, czy porażkami zależą od dwóch zasadniczych składowych:

 • Postawy
 • Kompetencji

Znajomość rynku, produktu, konkurencji oraz umiejętność wykorzystania technik sprzedaży oraz negocjacji to tylko jedna składowa. Druga, wbrew pozorom równie ważna, a być może nawet najważniejsza, to postawa.

Czym jest postawa? Przez postawę rozumiem tutaj:

 • Nastawienie
 • Zaangażowanie
 • Entuzjazm

Dlatego zrozumienie tego, co naprawdę wpływa na sukces w sprzedaży jest jednym z najważniejszych celów szkolenia sprzedażowego Metod Mistrza Sprzedaży.

Na postawę wpływają ograniczające przekonania na temat siebie, rynku, produktów, klientów, itd. To one blokując handlowca przed sukcesem w sprzedaży.

70-80% sukcesu w sprzedaży to właściwe (dobre) relacje z biznesowe z klientami. One w głównej mierze zależą od postawy handlowca.

Postawa wynika z poziomu motywacji, a ta jest efektem celów, do których się dąży. Dlatego kluczową umiejętnością każdego sprzedawca powinna być umiejętność wytyczania celów.

Ta część szkolenia poświęcona kształtowaniu postaw jest częścią wprowadzającą. Następna część poświęcona jest kształtowaniu i utrwalaniu najbardziej użytecznych kompetencji sprzedawcy.

Są nimi:

 • Oddalanie obiekcji
 • Finalizować transakcje
 • Uzyskiwania poleceń
 • Zadawanie pytań i słuchanie (zostanie przedstawiona autorska technika Wzorca Pytań Prowadzących®)
 • Techniki argumentowania
 • Wywieranie wpływu (wbrew pozorom nie ma żadnej relacji międzyludzkiej pozbawionej jakiegokolwiek wybierania wpływu)
 • Pisanie ofert i tekstów perswazyjnych
 • Techniki przygotowywania i prowadzenia złożonych prezentacji handlowych

Szczegółowy program szkolenia możesz znaleźć TUTAJ

Zapraszam. Arkadiusz Bednarski