Metody Wywierania Wpływu

Metody Wywierania Wpływu – Szkolenie skierowane do osób, które chcą się ustrzec przez wszechobecną manipulacją, a także dla tych, dla których, czy to ze względów zawodowych, czy rodzinnych, niezbędna jest umiejętność perswazyjnego komunikowania się.

Program szkolenia Metody Wywierania Wpływu:
• Dlaczego tak łatwo nas rozszyfrować?
• W jaki sposób wywieramy na siebie wpływ?
• Komunikacja, wywieranie wpływu, czy manipulacja?
• Sposoby odbierania i przetwarzania informacji przez ludzki umysł
• Reprezentacja rzeczywistości w umyśle człowieka oraz jej rola w przekazie perswazyjnym
• Różnice indywidualne i wpływ na podatność na manipulację
• Język i jego znaczenie w komunikacji perswazyjnej
• Jak pisać skuteczne teksty perswazyjne?
• Słowa klucze i słowa pułapki oraz ich rola wpływania na nasze decyzje
• Rola i funkcja zdań w trybach przypuszczającym, rozkazującym i oznajmującym
• Presupozycje, synchroniczność, wynikanie i zaprzeczenia oraz ich rola w budowaniu komunikatów perswazyjnych
• Wyrazy funkcyjne i wyrazy treściowe – ich miejsce i rola w zdaniu oraz wpływ na treść komunikatu perswazyjnego
• Dwuznaczności i wieloznaczności składniowe i fonetyczne
• Język czasu i jego rola
• Rola i znaczenie intonacji w języku mówionym
• Perswazyjna komunikacja niejęzykowa
• Elementy wpływu społecznego
• Etyka w wywieraniu wpływu

Aby zapisać się na szkolenie Metody Wywierania Wpływu proszę o KONTAKT