Szkolenia dla handlowców – Profesjonalna sprzedaż

 

 

 

  Cele szkolenia dla handlowców – Profesjonalna sprzedaż:

 • Przećwiczenie wszystkich poznanych technik na realnych przykładach sprzedaży
 • Wzmocnienie motywacji wewnętrznej – czynnika o znaczącym wpływie na sukces w sprzedaży
 • Opanowanie skutecznych metod komunikacji z klientem w tym słuchania i zadawania pytań
 • Opanowanie technik nawiązywania dobrych relacji z klientami
 • Opanowanie umiejętności oddalania obiekcji oraz zamykania sprzedaży
 • Opanowanie umiejętności prowadzenia rozmowy handlowej zorientowanej na uświadamianie potrzeb i ich zaspokajanie
 • Poznanie typów zachowań klientów i opanowanie umiejętności rozmowy z każdym z nich
 • Podniesienie skuteczności działań w całym procesie sprzedaży

Zakres programowy szkolenia dla handlowców – Profesjonalna sprzedaż:

 1. Wpływ postawy handlowca na sukces w sprzedaży.
  • Wartość rynkowa i wartość subiektywna usługi
  • Kompetencje vs postawy. Na co zwracają uwagę klienci
  • Model doradczy vs model oferenta
 2. Budowanie przekonania handlowca do firmy i produktu.
  • Najważniejsze aspekty wpływające na przekonanie handlowca do tego, co oferuje klientom.
  • Rola handlowca w wyborze produktu i rozwiązania.
  • Postrzeganie handlowca przez klientów firmy.
 3. Jak mierzyć sukces w sprzedaży. Jak osiągać wybitne wyniki sprzedażowe.
 4. Warunki zakupowe i ich wpływ na decyzyjność
  • Warunek finansowy – aspekty pro i kontra zakupowi
  • Warunek użytkowania – co oferować klientom
  • Warunek przekonania do firmy, usługi i handlowca
  • Cechy pierwotne i cechy wtórne
  • Korzyści z realizacji usługi
 5. Zasady i techniki sprzedaży
  • Przygotowanie warsztatu pracy handlowca.
  • Poszukiwanie klientów. Jak, gdzie i dlaczego warto poszukiwać potencjalnych klientów. Źródła i bazy klientów.
  • Argumentowanie i przekonywanie. Jakich używać argumentów, a jakich unikać.
 6. Budowanie relacji – podstawa sukcesu w sprzedaży:
  • Nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji z nowymi klientami
  • Follow up. Pomoc, wsparcie i doradztwo
  • Działania posprzedażowe
 7. Zbieranie i systematyzowanie informacji nt. klienta i jego oczekiwaniach
  • Rodzaje pytań
  • Zadawanie pytań odnoszących się do potrzeb.
  • Zadawanie pytań w procesie obsługi i sprzedaży – trening.
  • Słuchanie pasywne i aktywne. Trening poznanych technik.
 8. Prezentacja usługi
  • Dostosowanie formy prezentacji i przekazu do oczekiwań klienta
  • Model: Pochwała – Cecha – Korzyść – Wniosek
  • Model P-C-K-W – Trening
 9. Zastrzeżenia klienta i sposoby ich oddalania.
  • Źródła powstawiania obiekcji, tym tzw. „trzy niezadawane pytania”.
  • Podstawowe obiekcje klientów.
  • Timing w podejściu do zastrzeżeń
  • III modele radzenie sobie z zastrzeżeniami
  • Następnie omówimy czy, kiedy i w jaki sposób reagować na obiekcje.
 10. Jak nie przyjmować odmowy jako ostatecznego rozwiązania.
  • Warsztaty oddalania obiekcji – trening poznanych modeli radzenia sobie z najczęściej pojawiającymi się obiekcjami.
 11. Słowa klucze i pułapki.
  • Komunikacja jako proces zachowań nawykowych
  • Jakich używać słów, aby zwiększyć zadowolenie klienta i prawdopodobieństwo sprzedaży
  • Jakich słów unikać.
 12. Finalizowanie sprzedaży.
  • Kiedy finalizować
  • Wybrane oznaki kupna
  • Finalizacja próbna – określanie poziomu zainteresowania
  • Wybrane techniki finalizowania sprzedaży B2C.
 13. Typologia klientów.
  • Podstawowa typologia zachowań klientów.
  • Testy indywidualnego profilu zachowań konsumenckich
  • Jak postępować, a czego unikać w kontaktach z każdym z typów klientów.

Trener prowadzący szkolenia dla handlowców – Profesjonalna sprzedaż:

Arkadiusz Bednarski
Trener i Doradca biznesowy specjalizujący się w szkoleniach ze sprzedaży, komunikacji, negocjacji oraz w szkoleniach specjalistycznych dla kadr menedżerskich.
Autor bestsellera „Mistrz sprzedaży” oraz innych 15 książek: (m.in.) „Biblia Sprzedaży”, „Mistrzowski Zespół Sprzedaży”, „Opanować czas”. Więcej informacji w zakładce „o mnie”.

Aby zapisać się na szkolenie Profesjonalna obsługa gościa hotelowego proszę o KONTAKT

Powyższy program szkolenia jest autorskim programem Arkadiusza Bednarskiego. Wszystkie materiały, programy i opisy szkoleń chronione są prawami autorskimi. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów (w całości lub częściowo) dozwolona jest wyłącznie za pisemną zgodą właściciela.