Szkolenia dla hotelu – Cross-selling i up-selling usług hotelarskich

 

 

Szkolenie rekomendowane dla działów:

 • Recepcja
 • Gastronomia
 • SPA

Cele szkolenia dla hotelu – Cross-selling i up-selling usług hotelarskich:

 • Zapoznanie uczestników z najnowszymi skutecznymi technikami sprzedaży
 • Przedstawienie podstawowych zasad rozmowy handlowej z gościem
 • Zapoznanie uczestników z etapami rozmowy handlowej i przećwiczenie ich
 • Budowanie trwałych i efektywnych relacji z gośćmi
 • Zrozumienie roli pracownika recepcji i SPA w procesie sprzedaży
 • Opanowanie technik zamykania sprzedaży i oddalania obiekcji
 • Zwiększenie sprzedaży poprzez zastosowanie modeli cross- sellingu i up-sellingu
 • Poznanie wybranych technik wywierania wpływu w sprzedaży
 • Zwiększenie motywacji pracowników recepcji i SPA do sprzedaży dodatkowych usług i rozwoju ich hotelu

Zakres programowy szkolenia dla hotelu – Cross-selling i up-selling usług hotelarskich:

 1. Postrzeganie wartości produktu na rynku sprzedaży B2C
 2. Cechy unikalne produktu i warunki zakupowe
 3. Proces komunikacji interpersonalnej
 • Cecha pierwotna – to, czego nie mają inne ośrodki
 • Cecha wtórna – to czym różnimy się od innych ośrodków
 • Warunki zakupowe: finansowe, użytkowania, przekonania
 • Wykorzystanie świadomości istnienia warunków zakupowych w praktyce sprzedaży
 • Jak odbieramy i przetwarzamy informację
 • Wymiana informacji i komunikacja z klientem
 • Techniki zadawania pytań i aktywnego słuchania w sprzedaży
 • Zachowania niewerbalne – znaczenie i możliwości ich wykorzystania
 • Zachowania niewerbalne w rozmowie telefonicznej w kontakcie bezpośrednim
 1. Rola pracownika w wyborze rozwiązania
 • Elementy perswazji lingwistycznej
 • Presupozycje i negacje
 • Konstruowanie i wykorzystanie pytań prowadzących
 1. Zasady i modele sprzedaży w formule cross – sellingu i up – sellingu
 • Zasady sprzedaży w modelu cross – selling i up – selling
 • Korzyści płynące z wykorzystania modelu
 • Warsztaty sprzedaży w modelu cross – selling i up – selling
 1. Prezentacja rozwiązania językiem korzyści
 • Zadawanie pytań odnoszących się do potrzeb
 • Wzbudzanie zainteresowania klienta poprzez zadawanie pytań odnoszących się do potrzeb i je wywołujących
 • Prowadzenie prezentacji w oparciu o metodę PCKW: pochwała – cecha – korzyść – wniosek
 • Zastosowanie metody PCKW w praktyce
 • Wywoływanie chęci zakupu w oparciu o presupozycję czasu
 1. Zastrzeżenia klienta i sposoby ich przełamywania
 • Czy, kiedy i jak reagować na obiekcje
 • Raport – zgoda, prowadzenie, zmiana
 • Technika odczuć własnych i projektowanych
 • Warsztaty oddalania zastrzeżeń z użyciem poznanych technik
 1. Techniki zamykania sprzedaży
 • Zamykanie zakładające
 • Pytania w oparciu o presupozycję ograniczonego wyboru
 • Zamykanie sprzedaży z wykorzystaniem języka czasu
 • Skala gotowości
 • Warsztaty zamykania sprzedaży z użyciem poznanych technik

Formuła szkolenia i czas trwania:

Szkolenie dla hotelu – Cross-selling i up-selling usług hotelarskich trwa 2 dni – 16 godzin dydaktycznych.
Szkolenie prowadzone jest w autorskiej warsztatowej formule interaktywnej. Polega ona na facylitacji procesu analizy studiów przypadku, na moderowanych dyskusjach, konsultacjach doradztwie i ćwiczeniach. W praktyce podczas szkolenia uczestnicy przedstawią przykłady własnych doświadczeń zawodowych z klientami. Są one następnie analizowane i konsultowane z prowadzącym szkolenie. W razie potrzeby omawiane są niezbędne aspekty teoretyczne poruszanych zagadnień.
Każda nowa kompetencja wprowadzona podczas szkolenia jest przećwiczona, przez każdego z uczestników.  Zasadniczym celem szkolenia jest nabycie rzeczywistych umiejętności zarówno na poziomie działań świadomych jak i czynności nieświadomych poprzez szkolenie, które odbywa się w formule 20% wykłady, 80% zajęcia warsztatowe.
Podczas szkolenia wykorzystywane są następujące metody:

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Studia przypadków
 • Testy, kwestionariusze i formularze autoanalizy
 • Prezentacje multimedialne
 • Filmy dokumentalne i fabularne
 • Krótkie wykłady interaktywne

Trener prowadzący szkolenia dla hotelu – Cross-selling i up-selling usług hotelarskich:

Arkadiusz Bednarski
Trener i Doradca biznesowy specjalizujący się w szkoleniach ze sprzedaży, komunikacji, negocjacji oraz w szkoleniach specjalistycznych dla kadr menedżerskich.
Autor bestsellera „Mistrz sprzedaży” oraz innych 15 książek: (m.in.) „Biblia Sprzedaży”, „Mistrzowski Zespół Sprzedaży”, „Opanować czas”. Więcej informacji w zakładce “o mnie”.

Aby zapisać się na szkolenie Cross-selling i up-selling usług hotelarskich proszę o KONTAKT

Powyższy program szkolenia jest autorskim programem Arkadiusza Bednarskiego. Wszystkie materiały, programy i opisy szkoleń chronione są prawami autorskimi. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów (w całości lub częściowo) dozwolona jest wyłącznie za pisemną zgodą właściciela.