Szkolenia dla hotelu – Profesjonalna obsługa gościa hotelowego

 

 

Szkolenie rekomendowane dla działów:

 • Recepcja
 • Housekeeping
 • Gastronomia
 • SPA
 • Parking
 • Obsługa techniczna obiektu

Cele szkolenia dla hotelu – Profesjonalna obsługa gościa hotelowego:

 • Udoskonalenie obsługi klienta w poszczególnych działach
 • Zapoznanie uczestników z zasadami profesjonalnej obsługi klienta
 • Przedstawienie uczestnikom szkolenia obsługi, jako strategicznie ważnej relacji o kluczowym znaczeniu dla efektywnego działania całego przedsiębiorstwa
 • Zwiększenie skuteczności efektywnej obsługi gościa
 • Udoskonalenie umiejętności nawiązywania właściwego kontaktu z gośćmi
 • Poprawa jakości i skuteczności komunikowania się z gośćmi
 • Zwiększenie zaufania do hotelu i oferowanych przez niego usług
 • Zwiększenie świadomego budowania pozytywnego wizerunku hotelu na zewnątrz
 • Budowanie wizerunku firmy skoncentrowanej na klientach i ich potrzebach
 • Udoskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu telefonicznego z klientem
 • Zwiększenie skuteczności w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi w kontakcie z gościem

Zakres programowy szkolenia dla hotelu – Profesjonalna obsługa gościa hotelowego:

 1. Kryteria skutecznych standardów w obsłudze gościa:
 2. Właściwa postawa w kontakcie z gościem:
 • Entuzjazm i zaangażowanie
 • Umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków
 • Przewidywanie zachowań
 • Umiejętność identyfikacji klientów trudnych oraz trafne rozpoznanie problemów
 • Problem – wyzwane – sposobność. Technika reframingu w odniesieniu do sytuacji trudnych
 1. Techniki zjednywania i nawiązywania kontaktu z gościem:
 • Efekt poznawcze i ich wykorzystanie
 • Powitanie – zasady
 • Systemy prezencji
 1. Skuteczna komunikacja – Zadawanie pytań:
 • Słuchanie pasywne i słuchanie aktywne
 • Parafraza i klaryfikacja, odzwierciedlenie, dowartościowanie
 • Techniki zadawania pytań i kierowanie rozmową
 1. Zastrzeżenia klienta i sposoby ich oddalania:
 • Zgoda i prowadzenie
 • Metoda oddalania

Formuła szkolenia i czas trwania:

Szkolenie dla hotelu – Profesjonalna obsługa gościa hotelowego trwa 2 dni – 16 godzin dydaktycznych.
Szkolenie prowadzone jest w autorskiej warsztatowej formule interaktywnej. Polega ona na facylitacji procesu analizy studiów przypadku, na moderowanych dyskusjach, konsultacjach doradztwie i ćwiczeniach. W praktyce podczas szkolenia uczestnicy przedstawią przykłady własnych doświadczeń zawodowych z klientami. Są one następnie analizowane i konsultowane z prowadzącym szkolenie. W razie potrzeby omawiane są niezbędne aspekty teoretyczne poruszanych zagadnień.
Każda nowa kompetencja wprowadzona podczas szkolenia jest przećwiczona, przez każdego z uczestników.  Zasadniczym celem szkolenia jest nabycie rzeczywistych umiejętności zarówno na poziomie działań świadomych jak i czynności nieświadomych poprzez szkolenie, które odbywa się w formule 20% wykłady, 80% zajęcia warsztatowe.
Podczas szkolenia wykorzystywane są następujące metody:

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Studia przypadków
 • Testy, kwestionariusze i formularze autoanalizy
 • Prezentacje multimedialne
 • Filmy dokumentalne i fabularne
 • Krótkie wykłady interaktywne

Trener prowadzący szkolenia dla hotelu – Profesjonalna obsługa gościa hotelowego:

Arkadiusz Bednarski
Trener i Doradca biznesowy specjalizujący się w szkoleniach ze sprzedaży, komunikacji, negocjacji oraz w szkoleniach specjalistycznych dla kadr menedżerskich.
Autor bestsellera „Mistrz sprzedaży” oraz innych 15 książek: (m.in.) „Biblia Sprzedaży”, „Mistrzowski Zespół Sprzedaży”, „Opanować czas”. Więcej informacji w zakładce “o mnie”.

Aby zapisać się na szkolenie Profesjonalna obsługa gościa hotelowego proszę o KONTAKT

Powyższy program szkolenia jest autorskim programem Arkadiusza Bednarskiego. Wszystkie materiały, programy i opisy szkoleń chronione są prawami autorskimi. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów (w całości lub częściowo) dozwolona jest wyłącznie za pisemną zgodą właściciela.