Szkolenia dla hotelu – Zarządzanie zespołem

 

 

Szkolenie rekomendowane dla Kierowników wszystkich działów

Cele szkolenia dla hotelu – Zarządzanie zespołem:

 • Uczestnicy dowiedzą się jak kierować zespołem, aby osiągnąć wyższy poziom zaangażowania i ukierunkować go na osiąganie celów
 • Poznają efektywne techniki zwiększające efektywność pracy zespołowej
 • Wykorzystując zdobytą wiedzę dowiedzą się jak nie tyko skutecznie się komunikować, także jak budować klimat sprzyjający temu, aby ta komunikacja miała miejsce
 • Dowiedzą się jak skutecznie motywować podwładnych i uzyskiwać lepsze efekty tym samym nakładem pracy
 • Dowiedzą się jak przekazywać informację zwrotną, aby zwiększać wydajność pracy zespołu
 • Dowiedzą się czym jest konflikt i kiedy powstaje oraz jak skutecznie nim zarządzać

Zakres programowy szkolenia dla hotelu – Zarządzanie zespołem:

 1. Zarządzać, czy przewodzić?
 • Menedżer jako lider w zespole i jego rola
 • Jak zbudować autorytet szefa zespołu
 • Przywództwo sytuacyjne w praktyce
 • Organizowanie pracy zespołu sprzedażowego
 • Planowanie zadań i realizacja celów sprzedażowych
 • Zarządzanie przez cele
 • Formuła SMART w praktyce
 • Cele doraźne i strategiczne
 • Rola celów jako motywatorów
 • Nadzór i wspieranie
 • Metody rozwiązywania problemów
 1. Jak zbudować efektywny zespół?
 • Relacje międzyludzkie w zespole
 • Naturalny cykl życia zespołu
 • Etapy rozwoju zespołu i „punkty zapalne”
 • Warunki efektywnej pracy zespołu
 • Umowa i dynamika zespołowa
 1. Dlaczego nie możemy się dogadać?
 • Modele świata i świadomego działania
 • Struktura zespołu, a komunikacja
 • Kluczowa rola umiejętnego słuchania w komunikacji międzyludzkiej
 • Struktura grupy, a komunikacja
 • Słuchanie pasywne i słuchanie aktywne
 • Elementy komunikacji niejęzykowej (postawa, gestykulacja, emisja głosu)
 • Elementy perswazji i wybrane Lingwistyczne Wzorce Wywierania Wpływu®
 1. Jak wydobyć z pracowników ich potencjał?
 • Jak powstaje entuzjazm i zaangażowanie
 • Motywowanie w oparciu o Technikę Pięciu Potrzeb®
 • Wybrane metaprogramy
 • Motywowanie finansowe i pozafinansowe
 • Delegowanie zadań i motywowanie pozafinansowe
 • Reguły delegowania
 • Zadania, które można delegować, i których nie można delegować
 • Korzyści wynikające z delegowania zadań w firmie
 • Rozwiązywanie problemów motywacyjnych
 1. Można jeszcze więcej!
 • Eliminacja podstawowych błędów zarządzania
 • Unikatowe cechy osobowe menedżera i ich wykorzystanie
 • Rola informacji zwrotnej w zarządzaniu
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Menedżer w roli trenera
 • Podstawowe narzędzia i zasady coachingu
 • Zarządzanie wartościami – rozwój przez zamierzone samodoskonalenie się

Formuła szkolenia i czas trwania:

Szkolenie dla hotelu – Zarządzanie zespołem trwa 2 dni – 16 godzin dydaktycznych.
Szkolenie prowadzone jest w autorskiej warsztatowej formule interaktywnej. Polega ona na facylitacji procesu analizy studiów przypadku, na moderowanych dyskusjach, konsultacjach doradztwie i ćwiczeniach. W praktyce podczas szkolenia uczestnicy przedstawią przykłady własnych doświadczeń zawodowych z klientami. Są one następnie analizowane i konsultowane z prowadzącym szkolenie. W razie potrzeby omawiane są niezbędne aspekty teoretyczne poruszanych zagadnień.
Każda nowa kompetencja wprowadzona podczas szkolenia jest przećwiczona, przez każdego z uczestników.  Zasadniczym celem szkolenia jest nabycie rzeczywistych umiejętności zarówno na poziomie działań świadomych jak i czynności nieświadomych poprzez szkolenie, które odbywa się w formule 20% wykłady, 80% zajęcia warsztatowe.
Podczas szkolenia wykorzystywane są następujące metody:

 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Studia przypadków
 • Testy, kwestionariusze i formularze autoanalizy
 • Prezentacje multimedialne
 • Filmy dokumentalne i fabularne
 • Krótkie wykłady interaktywne

Trener prowadzący szkolenia dla hotelu – Zarządzanie zespołem:

Arkadiusz Bednarski
Trener i Doradca biznesowy specjalizujący się w szkoleniach ze sprzedaży, komunikacji, negocjacji oraz w szkoleniach specjalistycznych dla kadr menedżerskich.
Autor bestsellera „Mistrz sprzedaży” oraz innych 15 książek: (m.in.) „Biblia Sprzedaży”, „Mistrzowski Zespół Sprzedaży”, „Opanować czas”. Więcej informacji w zakładce “o mnie”.

Aby zapisać się na szkolenie Zarządzanie zespołem proszę o KONTAKT

Powyższy program szkolenia jest autorskim programem Arkadiusza Bednarskiego. Wszystkie materiały, programy i opisy szkoleń chronione są prawami autorskimi. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów (w całości lub częściowo) dozwolona jest wyłącznie za pisemną zgodą właściciela.