Szkolenia sprzedażowe Wrocław

Szkolenia sprzedażowe, trener sprzedaży Wrocław

Proponowane szkolenia sprzedażowe to efekt systematycznie poszerzanej wiedzy oraz mojego 20-letniego doświadczenia w pracy z handlowcami. Stosowana przeze mnie metodyka działań pozwala mi szkolić skutecznie zarówno osoby początkujące, jak i te, które zajmują się sprzedażą od wielu lat. Moim celem jest realizacja kursów dopasowanych do specyficznych potrzeb firm z miasta Wrocław. Bez względu na to w jakiej branży działasz oraz jakie są Twoje cele biznesowe, moje szkolenia sprzedażowe pomogą Ci wznieść Twoją sprzedaż na wyższy poziom.

W ramach mojej codziennej pracy jako trener sprzedaży działam zarówno w obszarze firm o zasięgu lokalnym, jak i dużych organizacji z miasta Wrocław. Jestem świadomy, że przedstawiciele rozmaitych branż zgłaszają różne potrzeby w zakresie negocjacji, sprzedaży czy komunikacji, dlatego stawiam na indywidualne podejście, tak aby działania ukierunkowane na zwiększanie efektywności zarządzania organizacją były skuteczne.

W ramach realizowanych szkoleń sprzedażowych uczę nowych kompetencji, ale także skupiam się na rozwoju tych umiejętności, które są już w pewnym stopniu opanowane. Jestem zdania, że trener biznesu z prawdziwego zdarzenia powinien posiadać zdolność efektywnej identyfikacji mocnych i słabych stron organizacji, tak aby wdrażane programy mogły przynieść wymierne korzyści. Przed podjęciem współpracy przeprowadzam dokładny audyt firm z miasta Wrocław, gdyż tylko indywidualne podejście pozwala na osiągnięcie założonych celów. Niewątpliwym atutem moich kursów jest:

 • możliwość przeanalizowania realnych zdarzeń, z którymi mają styczność handlowcy z danej firmy
 • zidentyfikowanie najważniejszych wyzwań 
 • znalezienie optymalnych rozwiązań 

Na moich szkoleniach sprzedażowych kładę nacisk na rozwój kompetencji, które są potrzebne handlowcom z Wrocławia w konkretnych sytuacjach. Dzięki temu każdy uczestnik kursu podnosi swoje kompetencje indywidualnie. 

Zróżnicowane szkolenia sprzedażowe dla handlowców

 • Sprzedaż perswazyjna – lepiej skupić się na argumentach czy wywierać wpływ? Jak istotna jest mowa ciała w procesie perswazji? Odpowiedź na te i inne pytania dadzą Ci moje szkolenie. 
 • Sprzedaż kreatywna – poznaj metody kreatywnego myślenia i twórczych działań w procesie sprzedaży. 
 • Negocjacje handlowe – dowiedz się przeprowadzać negocjacje w praktyce! Szkolenia sprzedażowe w tym zakresie pozwolą Ci opanować umiejętności związane m.in. z analizą interesów, udzielaniem rabatów czy też radzeniem sobie z próbami manipulacji
 • Sprzedaż naturalna – nudne monologi z pewnością nie przekonają Klienta do zakupu. Sprawdź jak rozmawiać z Klientem tak, aby zbudować z nim wartościowy dialog.
 • Sprzedaż proaktywna – identyfikacja potrzeb współczesnych Klientów nie zawsze jest prosta. Warto więc znać asertywne postawy w kontaktach z Klientami i umieć wykorzystać je w praktyce.
 • Negocjacje cenowe – poznaj podstawowe etapy i zagadnienia związane z negocjacjami. Prowadź negocjacje bez utraty kontroli i dokładnie identyfikuj stanowisko drugiej strony.

Szkolenia sprzedażowe, a potrzeby Twojego zespołu 

Jako trener sprzedaży jestem w stanie wyróżnić zestaw umiejętności, nad którymi powinien pracować każdy handlowiec, jednak z doświadczenia wiem, że brak elastyczności w zakresie szkolenia kadr i menedżerów nie przynosi oczekiwanego rezultatu. W przypadku biznesów o rozbudowanej strukturze organizacyjnej należy skupić się na tych kompetencjach miękkich, które faktycznie przyczyniają się do osiągania ustalonych celów biznesowych.

Zróżnicowany charakter firm funkcjonujących w mieście Wrocław decyduje o tym, że realizowane szkolenia sprzedażowe muszą zostać opracowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami odbiorców. Osoby uczestniczące w kursie wypełniają stosowną ankietę pozwalająca na identyfikację tych obszarów oraz kompetencji, które powinno objąć szkolenie. Dostarczam indywidualnie dopasowane materiały wstępne oraz oferuje szereg możliwości w zakresie oceny efektywności przeprowadzonego szkolenia sprzedażowego. Należą do nich:

 • Test wiedzy po odbytym szkoleniu 
 • Certyfikat dla osób, które ukończyły kurs 
 • Konsultacje (kurs obejmuje 5 godzin konsultacji)
 • Coaching (dodatkowo płatna usługa)

Sprawdź, jakie szkolenia sprzedażowe wpisują się najlepiej w potrzeby Twojego zespołu i wybierz odpowiednie rozwiązanie! Usługi szkoleniowe oraz konsultacje dedykuje przede wszystkim organizacjom z miasta Wrocław. Chcesz się dowiedzieć jakie zmiany w Twojej firmie rekomenduje doświadczony trener biznesu? Serdecznie zapraszam do kontaktu!