Szkolenie z negocjacji handlowych – Warszawa

Szkolenie z negocjacji handlowych – Warszawa

Bez dwóch zdań, negocjacje stanowią bardzo ważny czynnik procesu sprzedażowego. Prowadzone nieumiejętnie mogą narazić nas na straty, pomimo tego że wskaźnik zamkniętych transakcji będzie wysoki. Warto więc posiadać wiedzę na temat zasad komunikacji z Klientami i wiedzieć jak reagować na ich zmienne postawy. Moje szkolenia z negocjacji handlowych są ukierunkowane na budowanie praktycznych umiejętności m.in. w zakresie przygotowania do negocjacji, analizowania interesów i stanowisk obu stron, wykorzystywania metod perswazji czy też identyfikowania manipulacji.

Zróżnicowane i atrakcyjne szkolenia z negocjacji handlowych

Uważam, że wyłącznie zróżnicowane metody nauki pozwalają na efektywne przyswajanie wiedzy, dlatego proponowane szkolenia z negocjacji handlowych obejmują:

  • Pracę w grupie oraz pracę indywidualną
  • Testy i kwestionariusze 
  • Case study 
  • Prezentacje multimedialne 
  • Filmy 
  • Interaktywne wykłady

Duży nacisk kładę na praktykę i angażowanie osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki takiemu podejściu kursanci zdobywają bezcenne doświadczenia, bez ponoszenia konsekwencji złych decyzji. Decydując się na szkolenie z negocjacji handlowych we współpracy ze mną umożliwisz swoim pracownikom kompleksowy rozwój kompetencji związanych z tym tematem.

Program szkolenia z negocjacji handlowych w pigułce 

Zakres obszarów pokrywanych przez moje szkolenia z negocjacji handlowych zależy w dużej mierze od potrzeb Klienta. W tym celu zawsze przeprowadzam konsultację wstępną, na której doprecyzowuje szczegóły programu. Ponadto, rozsyłam wśród uczestników kursu anonimową ankietę pozwalającą na zbadanie poziomu ich wiedzy oraz identyfikację tych zagadnień, które powinno objąć szkolenie. 

Wśród podejmowanych przeze mnie tematów wyróżnić można m.in. negocjacje pozycyjne, przewidywanie interesów drugiej strony, budowanie argumentów i kontrargumentów, etapy negocjacji, triki i manipulacje, ustępstwa, taktyki negocjacji ceny oraz techniki perswazji.

Warto dodać, że szkolenia z negocjacji handlowych obejmują liczne studia przypadków i ćwiczenia pozwalające odwzorować realne wyzwania Twoich handlowców. Takie podejście pozwoli im skuteczniej spełniać swoje codzienne obowiązki i lepiej odnajdywać się w trudnych rozmowach z Klientami. W ramach kursu uczestnicy ćwiczą swoje umiejętności w grach negocjacyjnych oraz symulowanych scenkach. 

Każdorazowo dostarczam również materiały szkoleniowe oraz certyfikaty dla uczestników kursu. Miejscem realizacji szkoleń z negocjacji handlowych jest siedziba firmy Klienta. Sprawdź, jakie tematy poruszam na moich kursach i już dziś skontaktuj się ze mną w celu doprecyzowania programu oraz harmonogramu szkolenia w Twojej firmie.