ESG w sprzedaży: Korzyści i wyzwania

ESG w sprzedaży: Korzyści i wyzwania Czym jest ESG? ESG to akronim od słów „Environmental, Social, and Governance” (Środowisko, Społeczeństwo, Zarządzanie). To podejście, które zakłada, że firmy powinny uwzględniać nie tylko aspekty finansowe, ale również kwestie związane z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością i skutecznym zarządzaniem. Środowisko (Environmental) Dotyczy wpływu działalności firmy na środowisko. Firmy zobowiązane […]