Mity na temat sprzedaży cz.II: “Do sprzedaży trafiają ludzie, którym gdzie indziej nie wyszło”.

Niestety, ale jest to stosunkowo często spotykane przekonanie. Patrząc z pewnej perspektywy można ulec złudzeniu, że jest ono prawdziwe. Znam osobiście kilkanaście osób, które trafiły do sprzedaży dlatego, że nie miały pomysłu na swoją dalszą drogę rozwoju zawodowego lub przez jakiś czas pozostawały bez pracy i w końcu zdecydowany się na sprzedaż, żeby „zarobić na życie”. Te osoby przeszły wiele szkoleń sprzedażowych i osiągnęły sukces.

Z czasem okazało się, że ta zmiana wyszła im na dobre pod wieloma względami – zaczęły więcej zarabiać, zwiększyła ich pewność siebie, poznali wiele nowych osób, a niektóre z nich awansowały na wyższe stanowiska, niż mogłyby w poprzednich miejscach pracy. To pierwsza grupa.

Są także osoby, które trafiły do sprzedaży, ponieważ nie były w stanie osiągnąć sukcesu tam, gdzie pracowały – z rożnych względów. Sam jestem przykładem kogoś, kto trafił do sprzedaży z tego właśnie powodu. Pracowałem na nowoczesnym promie pasażersko – towarowym, zarabiałem bardzo dobrze, miałem ciekawą, urozmaiconą pracę i…niewielkie szanse na rozwój zawodowy. Firma oferowała szkolenia, ale tylko w początkowym etapie, potem trzeba było sobie radzić samemu. Mimo, że w trakcie pracy awansowałem i przeszedłem na stanowisko szefa sklepów wolnocłowych to nie uczestniczyłem w żadnym szkoleniu z zakresu sprzedaży, obsługi klienta, itp. Jedni, tak jak ja, nie widzą możliwości rozwoju, inni odczuwają znudzenie lub wypalenie zawodowe, jeszcze inni nie czują się doceniani. Powodów może być wiele. To druga grupa osób.

Trzecia grupa to ci, którzy zostają sprzedawcami, ponieważ chcą wykorzystać nadarzającą się okazję zarobienia „łatwych pieniędzy”. Przykładem jest reforma emerytalna z roku 1999. Ilość szkoleń sprzedażowych, które odbyli agenci zajmujący się sprzedażą funduszy była bardzo duża. Dlatego nawet osoby, które przedtem pracowały w innych zawodach, po ukończeniu kilku czy kilkunastu szkoleń dla sprzedawców, zaczęły sobie dobrze radzić.  Znam takich ludzi, którzy w ciągu kilku krótkich lat pracy zbudowali za gotówkę domy, na które w poprzednich miejscach pracy musieliby pracować całe życie.

Czwarta grupa osób, to te, które zajęły się sprzedażą licząc na szybki awans. Prawda jest taka, że w sprzedaży, jako w jednym z nielicznych zawodów bardzo łatwo można zmierzyć efekty. Albo ktoś jest dobry, albo nie. Albo ma wymierne efekty w postaci sprzedanych kontraktów, albo ich nie ma. Albo realizuje plany z nadwyżką, albo nie realizuje ich nawet w połowie. Jakość i efektywność pracy lekarza, urzędnika, czy listonosza o wiele trudniej jest zmierzyć. Dlatego ktoś, kto nie boi się szkoleń, jest otwarty i chce awansować w strukturach przedsiębiorstwa, może to wykorzystać.

Ostatnia, piąta grupa to osoby, które świadomie zostają sprzedawcami, ponieważ widzą w tym zawodzie ogromny potencjał. Szerzej pisałem na ten temat w książkach „Biblia sprzedaży” i „Rozmowy z Mistrzem Sprzedaży”.

Jeżeli bliżej przyjrzymy się temu mitowi, to łatwo zauważymy, że problemem nie jest sam zawód – jego „gorszczość” w stosunku do innych zawodów. Problemem jest to, że sprzedaż jako jeden z nielicznych zawodów szybko weryfikuje zarówno postawy jak i kompetencje. Nie uwłaczając żadnym innym zawodom, w sprzedaży trudno jest udawać, grać i „politykować”. Niezleżenie od motywów jakimi kierują się osoby decydujące się na pracę w sprzedaży, prawda jest jedna. Zawód ten jak żaden inny daje bardzo duże możliwości, zarówno dostępu do dużej ilości szkoleń z zakresu sprzedaży i rozwoju osobistego. Daje także możliwości szybkiego awansu, ponieważ wyniki są łatwo mierzalne. Daje także możliwość szybkiej weryfikacji posiadanych kompetencji i poziomu zaangażowania. To nie „do sprzedaży trafiają ludzie, którym gdzie indziej nie wyszło”, tylko sprzedaż szybko weryfikuje jakość ludzi.

Słowa znanej piosenki New York, New York brzmią: „If I can make it there, I’m gonna make it anywhere”. Podobnie jest ze sprzedażą. Najczęściej osoby, które odnoszą sukces w sprzedaży potrafią go odnieść w innych zawodach i w innych dziedzinach, które wymagają zrozumienia ludzi, ich potrzeb i zachowań.

AB.